Er bestaan verschillende types warmtepompen, de meest courante zijn:

  • Lucht-warmtepomp: Haalt warmte uit de buitenlucht.
  • Bodem-warmtepomp: Haalt warmte uit de bodem.
  • Water-warmtepomp: Haalt warmte uit grondwater of oppervlaktewater.